Välj en sida

Besvär

Deltagande lärare i Arete Akademis meriteringsprogram har möjlighet att en gång besvära sig mot examinatorsgruppens respektive bedömargruppernas beslut. Besvär ska anmälas senast två veckor efter att beskedet om hur meritportföljen/meritmappen bedömts delgivits dem. Besvär hanteras av Meriteringsrådet.

Här hittar du mer utförlig information om hur och vart besvär ställs:
Information om besvär och klagomål