Aktuellt

Per Reinolf, Aretes grundare och vd, har gått bort

Per Reinolf, grundare och vd för Arete, har gått bort efter en kortare tids sjukdom. Per Reinolf grundade år 2012 Arete Akademi (tidigare Arete Meritering), med målet att skapa ett meriteringsprogram för särskilt yrkesskickliga lärare som både var transparent,...

Arete lyfts fram i stor utredning om undervisningsskicklighet

Arete Akademi har sedan 2012 meriterat fler än 1300 särskilt yrkesskickliga lärare hos 30 skolhuvudmän. Vi omnämns i utredare Björn Åstrands slutbetänkande ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella...

Bedömningsprotokoll för lärarlönelyftet

Ska du se över lärarlönelyftet 2018? Arete har tagit fram ett bedömningsprotokoll som du kan använda som stöd i urvalsprocessen. Protokollet: Ger alla dina lärare möjlighet att visa sin yrkesskicklighet och i vilken grad de uppfyller kraven. Utgår från statens krav...

LOGGA IN PÅ ARETEPORTFÖLJ

Nuvarande erbjudanden

Fortbildning: Bedömning och betygssättning

Rättssäker betygssättning

Webbkursen ger dig de kunskaper som krävs för att följa reglerna kring betygssättning och praktiska tips som underlättar bedömning och betygssättning.

Lektionsprotokoll

Ett observationsprotokoll med en tydlig struktur och som är lätt att överblicka. Du fyller i protokollet direkt under lektionen och kan sedan utgå från det i samtal med läraren.

Arete Akademis tidigare utvecklingsprogram och verktyg

Förstelärarmeritering Arete

I programmet erbjuds lärare att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar förstelärarkvalifikationer.

Meriteringsprogrammet Arete

Vill ni höja kvalitén och statusen på läraryrket i er kommun? Arete Meritering ger lärare en möjlighet att synliggöra sin yrkesskicklighet.

ElevA – Synliggör dina elevers syn på din undervisning

En möjlighet att undersöka elevernas uppfattning om undervisningen och ditt arbete i klassrummet.

Går det att veta vilka lärare och förskollärare som är särskilt yrkesskickliga?

Svaret är ja. Arete Akademi erbjuder en strukturerad och oberoende metod att lyfta fram yrkesskickliga lärare. Aretes meriteringsprogram är framtaget med stöd av aktuell forskning som visar vilka egenskaper en skicklig lärare har och vad som kännetecknar framgångsrik undervisning i skola och förskola.

%

Tycker att det har varit lärorikt och utvecklande

%

Skulle rekommendera en kollega att delta

%

Säger att programmet stärkt dem i sin lärarroll

Siffrorna är baserade på 104 deltagares utvärderingar av Meriteringsprogrammet Arete.