Arete Akademis utvecklingsprogram

Meriteringsprogrammet Arete

Vill ni höja kvalitén och statusen på läraryrket i er kommun? Arete Meritering ger lärare en möjlighet att synliggöra sin yrkesskicklighet.

Förstelärarmeritering Arete

I programmet erbjuds lärare att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar förstelärarkvalifikationer.

Fortbildning: Bedömning och betygssättning

Bedömning & betygssättning

Kursen ger lärare de kunskaper som krävs för att följa gällande regler för betygssättning, bedömning och elevinformation.

LOGGA IN PÅ ARETEPORTFÖLJ

Aktuellt

Arete lyfts fram i stor utredning om undervisningsskicklighet

Arete Akademi har sedan 2012 meriterat fler än 1300 särskilt yrkesskickliga lärare hos 30 skolhuvudmän. Vi omnämns i utredare Björn Åstrands slutbetänkande ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella...

Två frågor till rektorn Lolitha Nilsson

Hej, Lolitha Nilsson, rektor på Smedstorpskolan i Stockholm! Som rektor har du skickat flera av dina lärare på Aretes meritieringsprogram. Vad tillför meriterade lärare skolan som helhet? - Meriterade lärare får en fördjupad insikt och självkänsla kring...

Meriteringsprogrammet för förskollärare

Vill ni höja kvaliteten i förskolan och statusen på förskollärare i er kommun? I Meriteringsprogrammet Arete kan förskollärare dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem. Med Meriteringsprogrammet Arete erbjuds särskilt...

Går det att veta vilka lärare och förskollärare som är särskilt yrkesskickliga?

Svaret är ja. Arete Akademi erbjuder en strukturerad och oberoende metod att lyfta fram yrkesskickliga lärare. Aretes meriteringsprogram är framtaget med stöd av aktuell forskning som visar vilka egenskaper en skicklig lärare har och vad som kännetecknar framgångsrik undervisning i skola och förskola.

%

Tycker att det har varit lärorikt och utvecklande

%

Skulle rekommendera en kollega att delta

%

Säger att programmet stärkt dem i sin lärarroll

Siffrorna är baserade på 104 deltagares utvärderingar av Meriteringsprogrammet Arete.

Kalender

9 mars Meriteringsprogrammet Arete, MA 18 höst, startar Läs mer
10 april Förstelärarmeritering Arete, FA 35, startar Läs mer
10 aug Förstelärarmeritering Arete, FA 36, startar Läs mer
7 sept Meriteringsprogrammet Arete, MA 19 Vår, startar Läs mer