Arete Akademis utvecklingsprogram

Meriteringsprogrammet Arete

Vill ni höja kvalitén och statusen på läraryrket i er kommun? Arete Meritering ger lärare en möjlighet att synliggöra sin yrkesskicklighet.

Förstelärarmeritering Arete

I Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar förstelärarkvalifikationer.

Fortbildning: Bedömning och betygssättning

Bedömning & betygssättning

I programmet får du råd och tips om hur du ska planera din undervisning, bedöma elevers kunskaper och sätta betyg på ett tryggare och mer tidseffektiv sätt.

LOGGA IN PÅ ARETEPORTFÖLJ

Aktuellt

Vi breddar verksamheten och blir Arete Akademi

Arete Meritering har de senaste fyra åren arbetat tillsammans med över 1000 av Sveriges bästa lärare hos ett 30-tal skolhuvudmän. Nu breddar vi verksamheten från meritering till att erbjuda flera utvecklingsprogram och tjänster med syftet att utveckla lärares undervisning. Samtidigt ändrar vi namn till Arete Akademi.

Vi lanserar nya utvecklingsprogram!

Vi startar hösten 2017 två nya utvecklingsprogram för dig som vill utveckla din undervisning. Fortbildning med fokus på: Min roll i klassrummet Vill du utveckla din undervisning men vet inte var du ska börja? Krockar dina intentioner ibland med verkligheten?...

Nästa omgång av Meriteringsprogrammet Arete startar 25 augusti!

Meriteringsprogrammet Arete är öppet för alla legitimerade lärare. Från förskolan till komvux, inklusive särskolan. Nästa omgång löper från augusti 2017 till februari 2018. Programmet introduceras med en gemensam halvdag i Stockholm den 25 augusti för information och...

Går det att veta vilka lärare och förskollärare som är särskilt yrkesskickliga?

Svaret är ja. Arete Akademi erbjuder en strukturerad och oberoende metod att lyfta fram yrkesskickliga lärare. Aretes meriteringsprogram är framtaget med stöd av aktuell forskning som visar vilka egenskaper en skicklig lärare har och vad som kännetecknar framgångsrik undervisning i skola och förskola.

%

Tycker att det har varit lärorikt och utvecklande

%

Skulle rekommendera en kollega att delta

%

Säger att programmet stärkt dem i sin lärarroll

Siffrorna är baserade på 104 deltagares utvärderingar av Meriteringsprogrammet Arete.

Kalender

26 sept Förstelärarmeritering Arete, FA32, startar Hela Sverige Läs mer
oktober Fortbildning Bedömning och betygssättning startar Online Läs mer
10 nov Meriteringsprogrammet Arete, MA18 vår II, startar Hela Sverige Läs mer
20 nov Förstelärarmeritering Arete, FA33, startar Hela Sverige Läs mer