Arete Akademis utvecklingsprogram

Meriteringsprogrammet Arete

Vill ni höja kvalitén och statusen på läraryrket i er kommun? Arete Meritering ger lärare en möjlighet att synliggöra sin yrkesskicklighet.

Förstelärarmeritering Arete

I programmet erbjuds lärare att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar förstelärarkvalifikationer.

Fortbildning: Bedömning och betygssättning

Bedömning & betygssättning

Kursen ger lärare de kunskaper som krävs för att följa gällande regler för betygssättning, bedömning och elevinformation.

LOGGA IN PÅ ARETEPORTFÖLJ

Aktuellt

Meriteringsprogrammet för förskollärare

Vill ni höja kvaliteten i förskolan och statusen på förskollärare i er kommun? I Meriteringsprogrammet Arete kan förskollärare dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem. Med Meriteringsprogrammet Arete erbjuds särskilt...

Två frågor till Christian Olsson, examinator

Hallå Christian Olsson, examinator på Arete akademi tillika gymnasiechef i Helsingborg! Som examinator har du bedömt en lång rad numera meriterade lärare. Vilka råd har du till de som funderar på att gå Aretes meriteringprogram? - Att man måste vara beredd på att det...

Nästa Förstelärarmeritering Arete startar 20 november

I Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare möjlighet att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar lärarens förstelärarkvalifikationer.  I processen ingår det att läraren ska skriva en argumenterande text med evidens som stöd. I...

Går det att veta vilka lärare och förskollärare som är särskilt yrkesskickliga?

Svaret är ja. Arete Akademi erbjuder en strukturerad och oberoende metod att lyfta fram yrkesskickliga lärare. Aretes meriteringsprogram är framtaget med stöd av aktuell forskning som visar vilka egenskaper en skicklig lärare har och vad som kännetecknar framgångsrik undervisning i skola och förskola.

%

Tycker att det har varit lärorikt och utvecklande

%

Skulle rekommendera en kollega att delta

%

Säger att programmet stärkt dem i sin lärarroll

Siffrorna är baserade på 104 deltagares utvärderingar av Meriteringsprogrammet Arete.

Kalender

29 januari 2018 Förstelärarmeritering Arete, FA 34, startar Läs mer
9 mars Meriteringsprogrammet Arete, MA 18 höst, startar Läs mer
10 april Förstelärarmeritering Arete, FA 35, startar Läs mer