Arete Akademis utvecklingsprogram

Meriteringsprogrammet Arete

Vill ni höja kvalitén och statusen på läraryrket i er kommun? Arete Meritering ger lärare en möjlighet att synliggöra sin yrkesskicklighet.

Förstelärarmeritering Arete

I programmet erbjuds lärare att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar förstelärarkvalifikationer.

Fortbildning: Bedömning och betygssättning

Bedömning & betygssättning

Kursen ger lärare de kunskaper som krävs för att följa gällande regler för betygssättning, bedömning och elevinformation.

LOGGA IN PÅ ARETEPORTFÖLJ

Aktuellt

Tre frågor till Sofia Jidbratt

Hallå Sofia Jidbratt, du är meriterad lärare men ingår också i den grupp som bedömer lärare som går meriteringsprogrammet. Hur har meriteringen påverkat din egen undervisning? - Den största vinsten är att jag blivit medveten om sin egen praktik. Framför...

Missa inte våra program våren 2018

Under våren 2018 kommer vi ha flera uppstarter av våra meriteringsprogram. Dessutom lanserar vi en ny webbutbildning i Bedömning och betygssättning. Meriteringsprogrammet Arete, MA 18 höst,  startar 9 mars och pågår till september. Deltagarna får besked 20 november...

Meriteringsprogrammet för förskollärare

Vill ni höja kvaliteten i förskolan och statusen på förskollärare i er kommun? I Meriteringsprogrammet Arete kan förskollärare dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem. Med Meriteringsprogrammet Arete erbjuds särskilt...

Går det att veta vilka lärare och förskollärare som är särskilt yrkesskickliga?

Svaret är ja. Arete Akademi erbjuder en strukturerad och oberoende metod att lyfta fram yrkesskickliga lärare. Aretes meriteringsprogram är framtaget med stöd av aktuell forskning som visar vilka egenskaper en skicklig lärare har och vad som kännetecknar framgångsrik undervisning i skola och förskola.

%

Tycker att det har varit lärorikt och utvecklande

%

Skulle rekommendera en kollega att delta

%

Säger att programmet stärkt dem i sin lärarroll

Siffrorna är baserade på 104 deltagares utvärderingar av Meriteringsprogrammet Arete.

Kalender

29 januari 2018 Förstelärarmeritering Arete, FA 34, startar Läs mer
9 mars Meriteringsprogrammet Arete, MA 18 höst, startar Läs mer
10 april Förstelärarmeritering Arete, FA 35, startar Läs mer