Välj en sida

Vi startar hösten 2017 två nya utvecklingsprogram för dig som vill utveckla din undervisning.

Fortbildning med fokus på: Min roll i klassrummet

Vill du utveckla din undervisning men vet inte var du ska börja? Krockar dina intentioner ibland med verkligheten? Programmet ger dig möjlig­ het att stärka både ditt ledarskap i klassrummet och hantverket undervisning. Du utgår ifrån dina styrkor och utvecklingsområden för att pröva och ompröva metoder så att du kan nå längre med dina elever.
Läs mer här.

Fortbildning med ämnesdidaktisk spets: Idrott och hälsa

Under programmet identifierar du kritiska och centrala moment i ämnet idrott och hälsa som eleverna ofta har svårigheter med. Tillsammans med ämneskollegor planerar du undervisningsupplägg och examinationsuppgifter till just dessa ämnesmoment. Du genomför planeringen i din undervisning, ni sambedömer och utvärderar sedan vad som ger bäst effekt för elevernas lärande.

Läs mer här.