Välj en sida
Två frågor till rektorn Lolitha Nilsson

Två frågor till rektorn Lolitha Nilsson

Hej, Lolitha Nilsson, rektor på Smedstorpskolan i Stockholm! Som rektor har du skickat flera av dina lärare på Aretes meritieringsprogram. Vad tillför meriterade lärare skolan som helhet? – Meriterade lärare får en fördjupad insikt och självkänsla kring sin...
Meriteringsprogrammet för förskollärare

Meriteringsprogrammet för förskollärare

Vill ni höja kvaliteten i förskolan och statusen på förskollärare i er kommun? I Meriteringsprogrammet Arete kan förskollärare dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem. Med Meriteringsprogrammet Arete erbjuds särskilt...
Tre frågor till Sofia Jidbratt

Tre frågor till Sofia Jidbratt

Hallå Sofia Jidbratt, du är meriterad lärare men ingår också i den grupp som bedömer lärare som går meriteringsprogrammet. Hur har meriteringen påverkat din egen undervisning? – Den största vinsten är att jag blivit medveten om sin egen praktik. Framför allt har...
Missa inte våra program våren 2018

Missa inte våra program våren 2018

Under våren 2018 kommer vi ha flera uppstarter av våra meriteringsprogram. Dessutom lanserar vi en ny webbutbildning i Bedömning och betygssättning. Meriteringsprogrammet Arete, MA 18 höst,  startar 9 mars och pågår till september. Deltagarna får besked 20 november...
Två frågor till Christian Olsson, examinator

Två frågor till Christian Olsson, examinator

Hallå Christian Olsson, examinator på Arete akademi tillika gymnasiechef i Helsingborg! Som examinator har du bedömt en lång rad numera meriterade lärare. Vilka råd har du till de som funderar på att gå Aretes meriteringprogram? – Att man måste vara beredd på...